Dijous, Gener 25, 2018 - 11:45

 

Anunci Aprovació PRIM i Homologació Sector UE3AB

 

Per Acord del Ple de data 18 de gener de 2018, se sotmet a informació pública el projecte de Pla de Reforma Interior i Homologació que afecta al Sector 3AB durant juntament amb la documentació annexa al mateix: Estudi d'Integració Paisatgística, Memòria de Viabilitat Econòmica, i Informe de Sostenibilitat Econòmica un període de quaranta-cinc dies a explicar des de l'endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Durant aquest termini, podrà ser examinat per qualsevol interessat per presentar les al·legacions que estimi pertinents, en les dependències municipals, així com a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Rafelcofer, en següent adreça: http://rafelcofer.sedelectronica.es , seguint la ruta següent:

Transparència

               7. Urbanisme; Obres Públiques i Medi ambient

                       7.1. Planejament Urbanístic

                              7.1.1.2 PRIM i Homologació UE3AB

També podrà accedir a la Seu Electrònica a través de la icona existent a la web municipal: www.rafelcofer.es

Suspendre la tramitació de l'atorgament de les llicències de parcel·lació de terrenys, edificació i demolició en l'àmbit corresponent al planejament exposat al públic, sense perjudici de les quals es puguin atorgar en aquest àmbit per a obres o actuacions compatibles amb l'antiga i amb la nova ordenació proposada.

La durada de la suspensió és de durant un màxim de dos anys.

El que es publica a l'efecte de l'article 57.1.a) en relació amb l'article 53.2, i de l'article 64.3 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

Rafelcofer 24 de gener de 2018

L'Alcaldessa

Irene Furió Blasco

 

Pot picar sobre el link a continuació per accedir directament al portal de transparència:  Transparència PRIM

 

Font de la informació: 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31