Ban 19/11/2020

1. S' informa al veïnat que queda obert el termini per a sol·licitar l'ajuda per a les vacunes no cobertes per la seguretat social. Si necessiteu més informació passeu per l'ajuntament o consulteu la web.

1. Se informa a los vecinos que queda abierto el plazo para solicitar la ayuda para las vacunas no cubiertas por la seguridad social. Si necesitan más información pasen por el ayuntamiento o consulten la web.