Ban 23-10-2020

1. De part de la floristeria "Les Tulipes", es prega al veïnat que entre hui i demà porten les jardineres. La floristeria tancarà dilluns, dimarts i dimecres.

1. De parte de la floristería "Les Tulipes", se ruega al vecindario que entre hoy y mañana lleven las jardineras. La floristería cerrará lunes, martes y miércoles.