Ban ( soterrament) 11/10/2020

1-  Ha mort Ángeles Miralles Muñoz del C/ Sant Diego nº 23. El soterrament tindrà lloc hui diumenge a les 18:00 hores, des del Tantori "Monduver" a l´església del poble.

1-   Ha muerto Ángeles Miralles Muñoz de la C/ San Diego nº 23. El entierro tendrá lugar hoy domingo a las 18:00 horas, desde el Tanatorio Mondúver a la iglesia del pueblo.