Bans 07-10-2020

1. S'informa al veïnat que, amb motiu de la festa del 9 d'octubre, el proper divendres a les 11:30h al C/ 9 d'octubre, hi haurà tallers i balls infantils, i a les 17:30h a la Plaça, animació de carrer amb "El tresor perdut d'en Jaume I".

2. El dissabte dia 10 a les 19:00h al centre social, hi haurà gimcana igualitària.

 

1. Se informa al vecindario que, con motivo de la fiesta del 9 de octubre, el próximo viernes a las 11:30h en la C/ 9 de octubre, habrá talleres y bailes infantiles, y a las 17:30h en la Plaza, animación de calle "El tesoro perdido de Jaime I".

2. El sábado día 10 a las 19:00h en el centro social, habrá gymkhana igualitaria.