Altres Administracions

Seleccione un enllaç el qual li portarà a la pàgina del Servici que haja seleccionat en una nova finestra:

Logo DVA Pagament de Tributs Diputació València
  Els contribuents poden pagar els seus tributs per Internet.
Logo OVC Oficina Virtual del Cadastre
  Comprovació Certificats Cadastrals, Cartografia i Dades Cadastrals...
Logo Administración Administració General de l'Estat
  Informació i accés a servicis de l'Admón. General de l'Estat.
Logo AEAT Agència Tributària
  Organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari estatal.
Logo TGSS Tresoreria General Seg. Social
  Gestió/Pagament, Drets, Obligacions i Servicis de la Seguretat Social.
Logo VUE Finestreta Única Empresarial

 

Noves empreses, servicis integrats de tramitació i assessorament.
 ivaj Institut Valencià de la Joventut IVAJ