Avalem Joves Plus

 
 
AVALEM JOVES PLUS
 
Contractacions EMCUJU: 2
Contractacions EMPUJU: 1
 
PROGRAMA EMCUJU - DESCRIPCIÓ
 
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil
 
- Subvenció obtinguda: 34.414,80 Euros
 
- Nombre de contractes: 2
 
- Durada del contracte: Des de l'1 de setembre de 2017 al 31 d'agost de 2018 (12 mesos - Administrativa)
 
                                      Des el 24 d'agost de 2017 al 23 d'Agost de 2018 (12 mesos - Mestra)
 
- Tipus de contracte: Contracte en pràctiques
 
Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
 
- Administrativa: 1 persona
 
                           - Realització de treballs tècnic administratius que comporten una especial complexitat o que requereixin una especial adaptació de mètodes.
 
                           - Col·laboració en la preparació i realització de treballs en l'àmbit de la secretaria aportant els seus coneixements.
 
- Mestres: 1 persona
 
                            - Desenvolupament del Programa com a professora d'anglès per l'Ajuntament de Rafelcofer
 
                            - Suport a les activitats culturals desenvolupades per l'Ajuntament de Rafelcofer
 
                            - Suport a Programes Educatius desenvolupats per l'Ajuntament de Rafelcofer
 
PROGRAMA EMPUJU - DESCRIPCIÓ
 
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil
 
- Subvenció obtinguda: 15.207,24 €
 
- Nombre de contractes: 1
 
- Durada del contracte: Des de l'1 d'agost de 2017 al 31 de Juliol de 2018 (12 mesos)
 
- Tipus de contracte: Contracte per obra o servei
 
Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
 
- Peó d'obres públiques: 1 persona
 
                            - Operacions bàsiques d'obra pública
 
                            - Aplicació de pintura a murs de tancament d'espais públics
 
                            - Suport a les activitats desenvolupades per la Brigada Municipal
 
                            - Condicionament i organització de magatzems.
 
                            - Operacions càrrega i descàrrega
 
Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.
 
  • Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea

             http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

  • UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

             http://www.empleo.gob.es/uafse