REALITZACIÓ PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE PMUS

REALITZACIÓ PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE PMUS

Logo

L'Ajuntament de Rafelcofer ha encarregat la realització d'un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible –PMUS— per a la nostra població. Aquest pla preveu una primera fase, en què s'analitza la situació actual del trànsit als carrers del poble, els diferents tipus de desplaçaments que es fan en la nostra població, la utilització de vehicles a motor, ecològics, bicicletes, patins i desplaçaments a peu.

Posteriorment, s'estudiaran les diferents solucions a aplicar i per a això la col·laboració dels habitants de Rafelcofer és important perquè exposen els problemes que detecten, és a dir, les dificultats del seu dia a dia en els desplaçaments al treball, per a anar a comprar, per a arribar al col·legi, senyals de trànsit o direccions que consideren incorrectes, opinar sobre quins carrers convindria fer per a persones vianants o amb trànsit reduït, així com qualsevol opinió pel que fa a la mobilitat urbana. En síntesi, idees que facen de Rafelcofer un poble millor per a viure.

Podeu enviar els vostres comentaris i suggeriments a   l'e-mail: rafelcofer@pmus.net
*La informació la gestionarà l'empresa que realitza l'estudi i es tractarà de manera confidencial, en compliment del que s'estableix en la LOPD 15/1999 i en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) d'aplicació obligatòria a partir del 25 de maig de 2018, comuniquem que les dades personals contingudes en la comunicació seran tractades de manera confidencial.